Ceník

Registrační poplatky na rok

Čtenáři do 6 let………….….….…..….zdarma
Čtenáři do 14 let……….….………….….40 Kč
Čtenáři od 15 let………………….…….100 Kč
Čtenáři nad 75 let…….………….…….zdarma
Rodinná registrace (2+3)………………140 Kč

Poplatky za nedodržení výpůjční lhůty

POPLATKY SE PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JIŽ BYLA UPOMÍNKA DORUČENA. JEDINÝM KRITÉRIEM JE UPLYNUTÍ ŘÁDNÉ VÝPŮJČNÍ LHŮTY.

Předupomínka zdarma (upozornění 5 dnů před uplynutím výpůjční lhůty).
Podmínkou je funkční e-mailová adresa nebo tel. č. pro SMS (uvedené v přihlášce čtenáře a souhlas s jejím použitím pro informační účely knihovny).

Poplatek z prodlení ihned po uplynutí řádné výpůjční lhůty 5 Kč neposílá se.
1. upomínka za 7 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty…………..15 Kč
2. upomínka za 14 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty…………30 Kč
3. upomínka za 21 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty…………50 Kč
4. upomínka za 30 dnů po uplynutí řádné výpůjční lhůty………100 Kč

Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba (zprostředkování knihy z jiné knihovny ČR)
– náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu – 70 Kč
– kopie z knihoven v ČR – dle ceníku dodávající knihovny v ČR

Ztráty a poškození knihovního fondu

O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody

uvedením do původního stavu
a) obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a
vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu
b) obstaráním téhož díla v jiném vydání, jestliže postup podle a) není
možný nebo účelný
c) obstaráním jiného aktuálního díla odpovídajícího tématu ztracené
knihy a přinejmenším stejné ceny.

finanční náhrada
není-li možný postup podle a), b), c). Náhradu stanovuje knihovna podle cen na trhu nebo na antikvárním trhu v době ztráty.

Tisk a kopírování

1 list A4 černobílá (jednostranná)……………………….2 Kč
1 list A4 černobílá (oboustranná)………………………..3 Kč
1 list A3 černobílá (jednostranná)……………………….4 Kč
1 list A3 černobílá (oboustranná)………………………..6 Kč
1 list A4 barevná (jednostranná)………………………..10 Kč
1 list A3 barevná (jednostranná)……..…………………20 Kč

Balení knih

Formát A5…….6 Kč
Formát A4…….8 Kč
Atyp. form.…..10 Kč