Čítárna

Služby

  • prezenční a absenční půjčování novin a časopisů (nejnovější čísla jsou k dispozici pouze v čítárně – nepůjčují se mimo knihovnu)
  • půjčování audioknih
  • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
  • internet
  • reprografické služby (tisk, kopírování, skenování)
  • rezervace

Audioknihy  jsou zvukové záznamy literárního díla, nemusí jít však o jeho přesnou audioverzi. Nejčastějším nosičem záznamu bývá CD. Na rozdíl od zvukových knih, které lze půjčit jen čtenářům se zdravotním handicapem, jsou audioknihy dostupné všem.


Meziknihovní výpůjční službu (MVS) – půjčování dokumentů nebo kopie článků z fondů jiných knihoven v ČR, pokud nejsou ve fondu Městské knihovny Moravské Budějovice. V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, může knihovna zprostředkovat výpůjčku ze zahraničí.