MVS

E-mail: mvs@knihovnamb.cz 
Telefon: 568 421 190, 734 685 403


Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

– pokud nejsou Vámi žádané dokumenty ve fondu Městské knihovny Moravské Budějovice, můžete si je prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby půjčit (popř. pořídit kopii) z fondu jiné knihovny v ČR.

Poplatek za službu je 70 Kč ( náklady na poštovné a balné jednoho dokumentu) viz ceník MKMB.

O dostupnosti knihy vás budeme informovat sms či e-mailem, lhůta doručení dokumentu je dána jeho dostupností v žádané knihovně a doručení poštou. 

Výpůjční doba požadovaného dokumentu je 30 dnů! Upomínky za nedodržení výpůjční doby jsou stanoveny dle platného ceníku půjčující knihovny! 

V případě, že dokument není v žádné knihovně na území ČR, může knihovna zprostředkovat výpůjčku ze zahraničí prostřednictvím Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS). Cenu i délku výpůjční doby si stanoví půjčující knihovna.