Biblioschránka

Biblioschránka umožňuje čtenářům vracet vypůjčené knihy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Pravidla pro použití biblioschránky:

  • Knihy se do schránky vkládají jednotlivě a vždy hřbetem napřed
  • Do biblioschránky lze vracet pouze dokumenty zapůjčené v MK Moravské Budějovice
  • Knížky vhozené do biblioschránky Vám odepíšeme ze čtenářského konta nejpozději následující pracovní den
  • Pokud hodíte knížky do schránky po uplynutí výpůjční doby, poplatky za upomínky od Vás vybereme při příští návštěvě