Oddělení a služby

Oddělení pro dospělé

Služby:
 • půjčování beletrie a naučné literatury
 • půjčování regionální literatury
 • poskytování bibliografických informací
 • rezervace knih

Čítárna

Služby:
 • půjčování periodik
 • půjčování audioknih
 • meziknihovní výpůjční služba /MVS/
 • internet
 • reprografické služby
 • rezervace

Dětské oddělení

Služby:
 • půjčování beletrie a naučné literatury pro děti
 • půjčování deskových her
 • rezervace knih
 • internet pro čtenáře do 15 let
 • knihovnické lekce a tematické besedy pro školy