Předregistrační formulář

Pokyny k vyplnění

  • služba je určena těm, kteří dosud nejsou zaregistrováni jako čtenáři knihovny, ale potřebují si objednat dokument z fondu knihovny
  • * takto označená pole jsou povinná
  • mobil a e-mail jsou využívány k odesílání informací z knihovny (blížící se konec výpůjční lhůty, výzva k vyzvednutí rezervovaných dokumentů a pod.)
DD. MM. RRRR
Ulice, číslo domu; Město (obec); PSČ
Ulice, číslo domu; Město (obec); PSČ